“Din culisele restaurării”

RO: Conservatorii și restauratorii muzeului sătmărean vă invită la „locurile lor de muncă”, pentru a vă oferi aspecte și momente importante din culisele procesului de restaurare și conservare a patrimoniului cultural național. Patrimoniul nostru cultural este o sursă de viaţă şi de inspiraţie de neînlocuit. Este legătura noastră cu trecutul, este prezentul pe care îl trăim zi de zi şi mai cu seamă este ceea ce transmitem viitoarelor generaţii. De aceea este vital să conservăm şi să restaurăm acest patrimoniu pentru a-l salva de la distrugere şi a-i prelungi cât mai mult viața. Confederația Europeană a Asociațiilor Conservatorilor și Restauratorilor, din care face parte și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, a organizat în perioada 4-10 octombrie Zilele Europene a Conservării și Restaurării propunându-și să atragă atenția asupra importanței conservării și restaurării patrimoniului cultural european. Laboratorul zonal de restaurare conservare al Muzeului Județean Satu Mare se alătură acestei manifestări, organizând în data de 14 octombrie 2021 o expoziție intitulată “Din culisele restaurării”. Expoziția aduce în fața publicului aspecte și momente importante, prezentând obiecte restaurate sau în curs de restaurare, imagini foto și video din timpul procesului de restaurare, toate acestea oferind o imagine complexă a efortului, a muncii și a pasiunii care sunt înglobate în final în obiectul muzeal adus în fața vizitatorului.   HU: A Szatmár Megyei Múzeum konzervátorai és restaurátorai révén az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a nemzeti kulturális örökség restaurálási és konzerválási folyamatának „kulisszatitkaiba”.  Kulturális örökségünk pótolhatatlan forrás, ez jelenti a kapcsolatot a múlttal, ez a jelen és mindenekelőtt ez az, amit átadunk a jövő generációinak. Ezért létfontosságú, hogy megőrizzük, helyreállítsuk ezt az örökséget és megmentsük a pusztulástól, ameddig csak lehet. A Konzervátor–Restaurátor Szervezetek Európai Szövetségének szervezésében, amelynek a Romániai Konzervátorok és Restaurátorok Szövetsége is tagja, 2021. októbert 4-10. között került sor az Európai Konzerválási és Restaurálási Napokra, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet Európa kulturális örökségének megőrzésére és helyreállításának fontosságára. Ehhez az eseményhez csatlakozik a Szatmár Megyei Múzeum Regionális Restaurálási Laboratóriuma is, amely 2021. október 14-én “A restaurálás kulisszái mögött” címmel kiállítást szervez. A kiállítás már helyreállított vagy még restaurálás alatt álló tárgyakat, valamint a restaurálás folyamatáról készült fotó- és videófelvételeket mutat be, amelyek egy összetett képet adnak arról az erőfeszítésről, munkáról és szenvedélyről, amelyeket végül a látogató a kiállításokon tekinthet meg. 

Continue reading »

Expoziția „Imagini din timpul curuților” / „Képek a kuruckorból”c. kiállítás.

RO: Expoziția „Imagini din timpul curuților” a pus la încercare curiozitatea și curajul elevilor de la Liceul Reformat Satu Mare și Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János. În timpul sesiunii interactive, aceștia au aflat despre costumele și armamentul curuților și despre circumstanțele Tratatului de Pace  de la Satu Mare din 1711 și Războiul de Independență al lui Rákóczi. Expoziția de la Casa Vécsey a sosit de la  Muzeul Jósa András din Nyíregyháza  colecția lui Dr. János Bene.

Continue reading »