Cazania lui Varlaam/Varlaam érsek prédikációskönyve

 

Cazania sau Carte românească de învățătură la dumenecele preste an și la praznicele împărătești și la svănţi mari a fost a fost alcătuită și îngrijită de Mitropolitul Varlaam în perioada domniei lui Vasile Lupu. Ea a fost scrisă în limba română, dar cu litere chirilice și a apărut la Iași în anul 1643.

Cartea are două părți. Prima cuprinde 54 de cazanii (predici) pentru duminici, iar partea a doua cuprinde 21 de cazanii pentru diferite sărbători. Filele sale sunt ilustrate cu numeroase gravuri reprezentând scene biblice, chipuri de sfinți, inițiale împodobite cu motive florale, frontispicii etc.

Cazania lui Varlaam s-a răspândit în toate provinciile românești, dar mai ales în Transilvania. Caracterul misionar al acestei cărți reiese și din numărul mare de exemplare al copiilor manuscrise care se păstrează și astăzi în diferite colecții publice și muzeale.

Cartea românească de învățătură a ajuns nu numai în mâinile episcopilor și preoților, ci chiar a laicilor. A avut un rol esențial în dezvoltarea limbii române, generații întregi de preoți și dascăli au citit-o credincioșilor în biserici sau copiilor în școlile confesionale.

 

Varlaam metropolita román nyelven írt, cirill betűs prédikációs könyve 1643-ban jelent meg Jászvásáron Vasile Lupu uralkodása idején.

A prédikációskönyv az év vasárnapjaihoz, ünnepeihez és szentjeihez kapcsolódó tanításokat tartalmazza és számos metszet illusztrálja, úgy mint virágmotívumokkal díszített kezdőbetűk, bibliai jelenetek vagy a szentek képmása.

A könyv a román országokban és Erdély területén is széles körben elterjedt és nemcsak a püspökök és papok, hanem a világiak kezébe is eljutott. Alapvető szerepet játszott a román nyelv fejlődésében, a papok és a tanárok egész generációi olvasták a híveknek a templomi szertartásokon vagy a felekezeti iskolák tanulói számára.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *