Bienala culturii evreieşti din România

Ediţia I-a, Satu Mare 2016 În perioada 13-14 octombrie 2016 se va desfaşura la Satu Mare prima ediţie a unui eveniment ce şi-a propus să evidenţieze valoarea culturală diseminată de evreii născuţi sau stabiliţi vremelnic pe teritoriul României, contribuţia pe care aceştia au adus-o patrimoniului cultural universal. Evenimentele organizate cu acest prilej vor fi deschise joi, 13 octombrie, când invitaţii vor participa la concertul simfonic al Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare, la al cărei pupitru se va afla dirijorul Ladislau Rooth, născut la Satu Mare în 1920 şi stabilit în Israel din 1960. Concertul face parte din programul Zilelor Muzicale Sătmărene. Tot în această zi, membrii Cenaclului Iosif Ahmed va prezenta un scurt program artistic evreiesc.

Continue reading »

PROCES VERBAL Nr. 1794/12.10.2016

încheiat astăzi 12 octombrie 2016 Astăzi, 12 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numită prin dispoziţia nr. 154/27.09.2016 a procedat la corectarea lucrărilor la examenul scris pentru trecere în gradatie superioară din data de 12.10.2016, ora 10:00.

Continue reading »

Muzeul Judeţean Satu Mare în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti, vă invită să participaţi la vernisajul unei expoziţii deosebite : „O istorie insolită a manuscrisului romănesc”

Continue reading »