Proces verbal

Muzeul Judetean Satu Mare

Nr.4741/22.12.2015

Proces verbal

Incheiat azi 22.12.2015

            Astazi, 22.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4324/27.11.2015 a procedat la corectarea lucrarii de la concursul din data de 22.12.2015 ,ora 8.45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *