Proces verbal

Nr. 4756/23.12.2015
Proces verbal
Incheiat azi 23.12.2015

Astazi, 23.12.2015 in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, comisia numită prin Dispoziția nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea interviului din data de 23.12.2015, ora 08.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *