Viaţa publică urbană

CAFENEAUA

IMG_9852Una dintre formele preferate de sociali¬zare au constituit-o în¬tâlnirile în cadrul restaurantelor şi cafenelelor. În primul rând sunt utilizate ca loc de petrecere al timpului liber atât de elita intelectuală, cât şi de orăşeanul de rând, dar aproape în aceeaşi măsură este loc de „muncă” pentru jurnalişti, poeţi şi alţi meşteri ai condeiului. Întâlnirile intelectualilor, ale artiştilor, ale oamenilor de cultură în general, în cafeneaua preferată, pu-teau da naştere unor discuţii polemice politice, sau unor adevărate “cercuri literare ad-hoc În oraşul Satu Mare cafenele celebre s-au aflat la: Hanul “La arborele verde” (azi “Casa albă”), Hotelul “Korona” (str. Cuza Vodă), Hotelul “Dacia”, Hotelul “Victoria” (vis-a-vis cu Teatrul de Nord), şi Restaurantul “Europa” (azi “Mioriţa”). ST

SPORTUL

Intensificarea manifestărilor sportive constituie una dintre trăsăturile definitorii ale perioadei interbelice sătmărene. Domeniile de manifestare ale sportivilor sunt extrem de di-verse: atletism, lupte, box, tenis, sporturi de apă (canotaj, înot, polo), sporturi de iarnă (patinaj, schi) etc. Sporturile care au suscitat cel mai mult interesul sătmărenilor sunt fotbalul, auto¬mobilismul şi scrima. În 1937, judeţul are două echipe de fotbal în divizia naţională: Olimpia Satu Mare şi Phönix Baia Mare. În 1936 se iniţi¬ază un circuit anual automobilistic, numit Tura judeţului Satu Mare. ST

SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ

IMG_9853Preocupările pentru igiena publică şi pentru educaţia sanitară individuală se regăsesc pentru prima dată în programul de modernizare introdus de autorităţile austriece în secolul al XVIII-lea. Importanţa acestui segment se remarcă, în primul rând, în aglomerările urbane. În cursul secolului al XIX-lea, oraşul Satu Mare se confruntă cu pericolul epidemiilor, a căror răspândire este favorizată de lipsa sistemului de canalizare şi a unei surse îndestulătoare de apă potabilă. Prevenirea acestor probleme se face printr-o educaţie sanitară la nivelul populaţiei, funcţionarea băilor publice (situate în Grădina Romei – Kossuth), înfiinţarea unor instituţii sanitare preocupate în domeniul igienei (Oficiul Sanitar al judeţului Satu Mare) şi mărirea personalului sanitar auxiliar. DI