Cabinetul intelectualului

IMG_9844Intelectualitatea ca grup social îşi are originile în perioada iluminismului, creşterea influenţei sale în societate cunoscând un drum ascendent pe parcursul secolului al XIX-lea, când specializarea, competenţa, educaţia şi profesionalismul devin criterii importante de ascensiune socială, pe lângă cele legate de originea nobilă. Procesul este strâns legat de laicizarea vieţi sociale şi mai ales a învăţământului. În anul 1906 existau în comitatul Satu Mare 6265 de persoane cu studii medii şi superioare, ajungând în 1930 la 14.066 persoane cu studii medii şi 1860 cu studii universitare. PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *