Sătmarul interbelic

IMG_9855În deceniul IV al secolului al XX-lea, judeţul Satu Mare deţinea un important potenţial de dezvoltare, având 52 de fabrici cu cel puţin 20 de muncitori fiecare, un sistem bancar modern şi eficient, o infrastructură solidă, în cadrul căreia se inaugura în această perioadă primul aeroport din oraşul Satu Mare. Există o diversitate de întreprinderi economice: 13 în domeniul alimentaţiei, 7 în domeniul textil, 5 în domeniul metalurgic (cele mai mari fiind Unio şi Fraţii Princz), 6 în domeniul lemnului, 14 în diverse alte domenii, 3 tipografii, 14 bănci. Oraşul Satu Mare se remarcă printr-o intensă viaţă culturală, determinată de caracterul multicultural şi multietnic. Existau un teatru, o societate filarmonică, mai multe biblioteci publice, două muzee, se redactau 21 de ziare (dintre care 11 maghiare), şi funcţionau 12 licee (din care 5 maghiare), 14 şcoli primare, o şcoală de ucenici. ST

SISTEMUL BANCAR

IMG_5689Băncile constituie forma cea mai evoluată a sistemului capitalist, care devine preponderent în viaţa economică a judeţului Satu Mare, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prima bancă sătmăreană, purtând numele de Asociaţia Casa de Economii Satu Mare (Szatmári Takarékpénztár Egyesület) apare în anul 1867, cu un capital social de 120.000 de coroane. În anul 1914 în Sătmar existau 53 de bănci şi cooperative de credit. În anul 1937 în cuprinsul judeţului funcţionau 22 de bănci, cu un capital social de 667.261.296 lei. La acestea se adăugau 20 de cooperative de credit (bănci populare) cu 4585 de membri şi cu un capital social vărsat de 7.485.795 lei. ST