Epoca romană

P2128256În această sală sunt prezentate descoperiri arheologice din sec. II – IV d. Chr, perioadă în care teritoriul judeţului era locuit de daci liberi şi de populaţii germanice, şi anume triburile vandalilor şi gepizilor. În decursul sec. II – IV putem observa un proces puternic de aculturaţie, dovedit de faptul că materialul arheologic barbar se romanizează într-un procentaj covârşitor.
Macheta liniei de demarcaţie romană din zona Supurului a fost realizată pe baza cercetărilor din anii 1998 – 2001. Pe harta Imperiului Roman a fost marcată linia de demarcaţie din vestul provinciei Dacia, fiind de asemenea semnalat şi segmentul care a fost descoperit pe teritoriul judeţului nostru.
Rugul funerar din centrul sălii este reconstituit la scară naturală pe baza cercetărilor de la Lazuri – Lubi Tag. S-a optat pentru o reconstituire a rugului în faza iniţială a ceremonialului funerar pentru a putea fi prezentate elementele de ritual. Pe patul de lemne destinat combustiei este aşezat defunctul, acoperit cu o mantie funerară neagră, în jurul lui fiind puse vase de la banchetul funerar şi recipientele pentru ofrande şi libaţii. Reconstituirea la scară naturală oferă un grad ridicat de realism scenei, întărit prin mirosul pregnant de tămâie.
În vitrinele cu descoperiri funerare sunt prezentate materiale arheologice din necropola de incineraţie dacică şi germanică de la Medieşul Aurit – La Leşu. Sunt expuse urnele funerare, armamentul şi accesoriile vestimentare. Pentru prezentarea contextului descoperirii, s-a recurs la reconstituirea unui mormânt, care permite şi evidenţierea ritului incinerării, specific necropolei de la Medieşul Aurit. În scopul perceperii funcţionalităţii pieselor din inventarul funerar este reconstituită grafic imaginea unui luptător cu podoabele şi armele specifice.
În vitrinele cu descoperiri din aşezări sunt expuse vârfuri de lance, fibule, pandantive, vase ceramice dacice şi germanice. Aceste vitrine sunt flancate de reconstituirea grafică a unei locuinţe de la Berveni – Holmoş şi de imaginea cercetării unei locuinţe din aşezarea de la Petea-Vamă. Între cele două vitrine este expusă harta descoperirilor de epocă romană de pe teritoriul judeţului Satu Mare.
În alte vitrine sunt expuse unelte din fier, piepteni din os şi importuri romane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *