Epoca medievală timpurie

P2128262Pentru această sală, dedicată epocii medievale timpurii s-a optat pentru reconstituirea unei locuinţe slave adâncite în pământ din sec. VI descoperită în Lazuri – Lubi Tag. Reconstituirea la scară reală este realizată din trunchiuri de mesteacăn îmbinate la capete. Impresia de adâncire în sol a bordeiului este realizată prin ridicarea nivelului podelelor, suprafaţa antică fiind redată prin gazon artificial. Locuinţa este acoperită cu trestie. În interior au fost reconstituite cuptorul şi laviţele de lângă pereţi. Pe şi lîngă cuptor sunt aşezate vase şi vălătuci în formă de “pâinişoare”. Intrarea publicului vizitator în locuinţă este permisă.
Tot culturii materiale a slavilor le e dedicată vitrina conţinând vase de lut şi vălătuci. A doua vitrină conţine descoperiri din sec. VIII – IX din Lazuri: cercei din bronz de factură bizantină şi ceramică lucrată la roata rapidă, posibil de factură veche românească.
Suportul grafic al sălii este reprezentat de imaginea cercetării unei locuinţe slave din Lazuri şi de harta descoperirilor de epocă medievală timpurie din judeţul Satu Mare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *