ANUNȚ

 

ANUNȚ

Privind  examenul de promovare în grade sau trepte profesioanale superioare

Având în vedere prevederile  Hotararii de Guvern 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și cele ale  Dispoziției Managerului Muzeului Județean Satu Mare nr. 153/27.09.2016,  privind aprobarea  Regulamentului  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean Satu Mare,

Muzeul Județean Satu Mare organizează în data de 12.10.2016, ora 10:00

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, pentru posturile menționate mai jos:

Secția Istorie

1 post Muzeograf  debutant  S, care prin promovare  va deveni Muzeograf S- II

Secția Relații cu publicul

1 post Muzeograf  debutant  S, care prin promovare  va deveni Muzeograf S- II

 Secția de Artă

1 post Conservator M-IA, care prin promovare va deveni Conservatot S- II

Condiții de participare: – Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani,în care acesta s-a aflat în activitate.”

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • proba scrisă a examenului va avea loc în data de 12.10.2016 ora 10:00

Bibliografie :

Pentru funcția de muzeograf:

Tema: Revoluția maghiară din anul 1956

Bibliografie generală:

Bárdi Nándor és munkatársai, Főszerkesztő: Stefano Bottoni: Az 1956-os Forradalom és a Romániai Magyarság (1956 – 1959), Pro – Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006.

Corneliu Mihai Lungu și Mihai Retegan: 1956 EXPLOZIA – Percepții române, iugoslave și sovietice asupra evenimentelor din Polonia și Ungaria, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996.

Fontaine, Andre: Istoria războiului rece. Vol. 3-4 De la războiul din Coreea la criza alianțelor: 1950-1967, Editura Militară, București, 1993-1994.

Fischer – Galați, Stephen: Europa de Est și Războiul Rece: percepții și perspective, Editura Institutul European, Iași, 1996.

Florin Constantiniu: De la războiul fierbinte la războiul rece, Editura Corint, București, 1998.

Tema : Obiective muzeale din județul Satu Mare

Bibliografie:                 

Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1998.

Daniela Bălu, Irina Liuba Horvat, Oksana Svyezhentseva, Ivan Vovkanych, Muzee și patrimoniu transfrontalier, Editura Muzeului Sătmărean, 2012.

Ghidul expoziției de Istorie și Etnografie, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2008.

Pentru funcția de conservator:

Bibliografie:

Legea 311/2003 muzeelor și a colecțiilor publice republicată.

NORME din 18 decembrie 2003 de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate (la data 23-ian-2004 actul a fost aprobat de Hotarirea 1546/2003 ).

   Manager,

   Felician Pop

 

Leave a Reply

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük