Proces verbal

Nr. 4757/23.12.2015 Proces verbal Incheiat azi 23.12.2015 Astazi, 23.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea probei scrise si interviului din data de 22.12.2015 respectiv 23.12.2015.

Continue reading »

Proces verbal

Nr. 4756/23.12.2015 Proces verbal Incheiat azi 23.12.2015 Astazi, 23.12.2015 in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, comisia numită prin Dispoziția nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea interviului din data de 23.12.2015, ora 08.30.

Continue reading »