Proces verbal

Nr. 4757/23.12.2015 Proces verbal Incheiat azi 23.12.2015 Astazi, 23.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la evaluarea probei scrise si interviului din data de 22.12.2015 respectiv 23.12.2015.

Continue reading »

Proces verbal

Muzeul Judetean Satu Mare Nr.4741/22.12.2015 Proces verbal Incheiat azi 22.12.2015             Astazi, 22.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4324/27.11.2015 a procedat la corectarea lucrarii de la concursul din data de 22.12.2015 ,ora 8.45

Continue reading »