ANUNȚ

  ANUNȚ Privind  examenul de promovare în grade sau trepte profesioanale superioare Având în vedere prevederile  Hotararii de Guvern 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și cele ale  Dispoziției Managerului Muzeului Județean Satu Mare nr. 153/27.09.2016,  privind aprobarea  Regulamentului  de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean Satu Mare,

Continue reading »

Vernisajul epoziţiei: „La porţile meditaţiei”

Marţi 27 septembrie 2016, ora 15, Muzeul Judeţean Satu Mare, B-dul V. Lucaciu nr. 21 vă invită la vernisajul epoziţiei: „La porţile meditaţiei” a artistei arădence Elena Apostol. Născută la Lespezi, judeţul Iaşi, artista este stabilită la Arad de mulţi ani, fiind membră a Cenaclului „Ion Andreescu”. În această perioadă, Elena Apostol a avut câteva expoziţii personale, dar şi numeroase participări la expoziţii de grup în ţară şi în străinătate – Ungaria, Franţa. Ca şi mentorul său, pictorul Sever Săsărman este inclusă de cei care au scris despre pictura sa, în rândurile expresioniştilor. Pictoriţa, convinsă de puterea discursivă a culorii, face din fiecare dintre lucrările sale o simfonie cromatică în care forma se risipeşte, se dezintegrează, recunoscându-i culorii supremaţia. Invităm cu drag sătmărenii să ia parte la această revărsare de culoare  şi speranţă. Vă aşteptăm !

Continue reading »