Proces verbal 09.03.2016

Proces verbal Incheiat azi 09.03.2016 Astazi, 09.03.2016, în conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 11/16.02.2016 a procedat la corectarea lucrarilor de la concursul din data de 09.03.2016,ora 10.00.

Continue reading »