Inaugurarea monumentului memorial Vlád Endre

Muzeul  Judeţean  Satu  Mare,  vă  invită  să  participaţi  la  inaugurarea Monumentului memorial Vlád Endre, care va avea loc în Comuna Vetiş în data de 4 octombrie 2015, ora 13.30. Mai presus de toate, și pentru județul Satu Mare, Primul Război Mondial a însemnat pierderi de vieți omenești. Printre cei căzuți se numără și tânărul Vlád Endre, originar din localitatea Vetiș,  care la vârsta de 22 de ani a decedat în cadrul  confruntărilor  militare  desfășurate  pe frontul  de  est. Potrivit relatărilor localnicilor (în primul rând domnul Török József) în perioada morții fiului său, Vlád Károly a visat că în curtea casei sale a răsărit un trandafir. Pe acel loc el s-a hotărât să construiască un mic lăcaș care să adăpostească un frumos monument închinat  băiatului  căzut  în  război.  Folosind materialele  pe care le-a avut în gospodărie, apelând doar la propria imaginație și cunoștințe, tatăl a ridicat, în interiorul unei căsuțe, un crucifix decorat cu simboluri legate de Patimile lui Isus, combinate într-un mod armonios cu elemente care amintesc de viața soldatului plecat pe front.

Continue reading »

Expoziția “De la fir la costum”

Expozitia “De la fir la costum” este rezultatul cercetărilor de teren realizate în județul Satu Mare și Regiunea Transcarpatia în cadrul proiectului ENPI ”REUȘIM PRIN COOLtură – Valori europene și viitor comun” ID: HUSKROUA/1101/139. Înțelegerea costumului popular, a importanței lui în cadrul unei comunități e strâns legată de cunoaşterea comunității în sine. Era oportun un astfel de studiu, un dialog concret cu comunitățile cercetate pentru a crea o bază solidă pentru toți cei care îşi doresc o reîntoarcere la tradiție şi la valorile ei autentice şi mai ales pentru a căuta soluțiile cele mai bune pentru continuarea conservării şi tezaurizării costumului popular ca simbol al identității naționale sau locale. În contextul actual, într-o zonă de graniță, aşa cum sunt cele două zone: județul Satu Mare şi Regiunea Transcarpatia, acest lucru capătă o importanță şi mai mare. Zona cercetată curinde următoarele localități de-a lungul graniței româno-ucrainene: Soconzel, Certeze, Bixad, Negreşti-Oaş, Valea Seacă, Tarna Mare, Micula, Bogdand, Petreşti, Veleatino, Ciorna Tisa, Yasinia, Danielovo, Slatina, Biserica Albă, Beregujfalu, Tiszaujfalu, Péterfalva, Hija, Cerna. Prin urmare, expoziția aduce în fața vizitatorilor cinci comunități românești și cinci ucrainene. Expoziția se desfășoară în sălile pentru expoziții temporare ale Muzeului Județean Satu Mare, b-dul. V. Lucaiu, 21. Vă așteptăm cu drag.      

Continue reading »

Expoziția ”Împreună fără frontiere”

Expoziția de fotografii este parte a proiectului european ”Cooperare instituțională interactivă. Istorie, tradiții și cultură fără frontiere” (HUSKROUA/1101/140) și este rezultatul cercetărilor efectuate în județul Satu Mare și Regiunea Transcarpatia. Fotografiile surprind imagini din următoarele localități: Tășnad, Micula, Certeze, Apșa de Jos, Slatina și Biserica Albă. Fotografiile au fost expuse de asemenea și la Cernăuți și Ivano Frankivsk. Expoziția se poate vizita în holul Muzeului Județean Satu Mare, b-dul. Vasile Lucaciu, 21. Vă așteptam cu drag.  

Continue reading »

Zilele Cooperării Europene 2015

BREAKING THROUGH COOLture – European values and common future HUSKROUA/1101/139 Lider: Satu Mare County Museum Partener:Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Lifestyle Sala de conferinţă a Centrului Tehnologic de Inovare şi Afaceri, str. I.L. Caragiale nr. 1 – Lucrările simpozionului „Ziua Cooperării Europene – Rezultate şi perspective – Lansarea publicaţiilor rezultate în proiect – Vernisajul expozitiei „De la fir la costum” Sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, b-dul V. Lucaciu 21

Continue reading »

Expoziție foto – Elemente arhitecturale în reședințele familiei Károlyi

Muzeul Județean Satu Mare – secția Carei și Consiliul Județean Satu Mare în colaborare cu FotoClub Vasile Vénig László și Direcția de Cultură Carei organizează o expoziție de fotografie la Castelul Károlyi din Carei. Tema expoziției este arhitectura, în special elementele arhitecturale comune care se regăsesc în castelele, conacele, palatele sau curiile familiei Károlyi. Vor fi expuse fotografii realizate de Dragoș Georgescu în următoarele locații: Balc, Carei, Derekegyház, Fehérvárcsurgó, Fót, Füzérradvány, Kőkapu, Lászlótanya, Macea, Nagymágocs, Parádfűrdő, Parádsasvár, Újpest și Szegvár. Vernisajul expoziției va fi duminică, 20 septembrie 2015 la ora 12:30 în sala de expoziții de la etajul castelului Károlyi din Carei. Vă așteptăm! [shashin type=”albumphotos” id=”10″ columns=”4″ size=”150″ ]

Continue reading »

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, CUI 3897238, tel. 0261737526, fax 0261768761, email muzeusm@gmail.com,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiiei contractuale de conducere vacante, astfel: Contabil şef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă in domeniul stiinţelor economice – vechime minimă in domeniu 5 ani – bune cunoştinte de operare pe calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 01.10.2015 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor; 09.10.2015 ora 10.00 : proba scrisa; 12.10.2015 ora 10.00 : interviu Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate . Manager Felician Pop MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel: Contabil sef – Serviciul Management, dezvoltare resurse umane Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţa in domeniul ştiinţelor economice – vechime minimă în domeniu 5 ani – bune cunoştinţe de operare pe calculator. Bibliografie : -Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare -Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare -Ordin Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare –Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Oronanta Guvernului Romaniei  nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare -Ordinul  nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea

Continue reading »