Expoziţii

Expoziţia permanentă de arheologie: „Priviri în trecut” şi istorie-etnografie: „Civilizaţie. Identitate. Multiculturalitate” este localizată în sediul central al Muzeului Judeţean Satu Mare, fiind reorganizată între anii 2002-2007. Bazată pe o concepţie unitară, pe o prezentare contextualizată a pieselor muzeale şi având un puternic caracter inovator, expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean Satu Mare a fost distinsă cu premiul Ministerului Culturii şi Cultelor şi constituie principalul obiectiv vizitabil al acestei instituţii până în prezent.
Utilizarea la scară largă a reconstituirilor şi contextualizarea obiectelor expuse reprezintă una dintre principalele concepţii care au stat la baza reamenajării expoziţiilor permanente ale Muzeului Judeţean Satu Mare. De la căsuţa neolitică, rugul funerar germanic, sanctuarul gotic al unei biserici medievale, atelierul fierarului sau al dogarului, biroul intelectualului, salonul monden, linia de front din cel de al doilea război mondial şi până la interioarele unor case ţărăneşti din diverse zone etnografice, toate reprezintă secvenţe de viaţă din diverse medii sociale, reconstituite la scară reală în sălile expoziţiei. Periplul vizitatorului de-a lungul spaţiului de expunere oferă astfel acestuia posibilitatea de a se transpune efectiv în viaţa cotidiană a sătmăreanului din trecut.
Tehnica utilizată ca un element inovator al concepţiei de expunere transformă expoziţiile de bază într-un obiectiv atractiv pentru toate categoriile de vârstă, dar în special pentru tineret, mult mai receptiv la astfel de metode. Fiecare dintre sălile de expunere este prevăzută cu ghidaj sonor în patru limbi, accesibil printr-un panou de comenzi vizibil şi uşor de utilizat. Suportul sonor oferă şansa receptării informaţiilor auditive concomitent cu cele vizuale şi facilitează astfel receptarea mesajului. De asemenea, fiecare sală este prevăzută cu un fundal sonor permanent, ales astfel încât să fie în deplină concordanţă cu tematica sălii (muzică clasică în salonul monden, muzică populară în sala reconstituirilor de interioare ţărăneşti etc.)
Constituind un punct forte al activităţii Muzeului Judeţean Satu Mare în ultimii ani, expoziţiile permanente s-au transformat într-unul dintre cele mai puternice obiective de interes pentru turismul cultural regional. Activităţile ştiinţifice, culturale şi educaţionale desfăşurate în paralel asigură continuitatea relaţiilor dintre muzeu şi publicul vizitator şi, astfel, capacitatea instituţiei muzeale de a-şi asigura un rol de coordonator al vieţii culturale din judeţ.