Inaugurarea Palatului Administrativ – 13 decembrie 1936

RO: Ziua de 13 decembrie 1936 a rămas înscrisă în istoria Sătmarului pentru eternitate. Este ziua în care a fost inaugurat Palatul Prefecturii din Satu Mare şi s-a dezvelit monumentala statuie a dr. Vasile Lucaciu, simbolul mişcării naţionale a românilor transilvăneni.

Cunoscută sub numele de Palatul Prefecturii sau Palatul Administrativ al judeţului Satu Mare, clădirea actuală a Muzeului Judeţean de pe bulevardul Vasile Lucaciu nr. 21 (fostă Regele Ferdinand la momentul construcţiei) are o istorie însemnată de aproape un secol.

Lucrarea a fost câștigată de arhitectul Gheorghe Liteanu pentru suma de 8.492.511 lei, toate operațiunile fiind executate sub supravegherea arhitectului Victor Smigelschi. Piatra de temelie a Palatului Administrativ a fost sfinţită în data de 20 iulie 1935, concomitent cu cea a Casei Naţionale, în prezenţa ministrului de justiţiei dr. Valer Pop (care era şi preşedintele organizaţiei judeţene a  PNL) şi a subsecretarului de stat de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Cancicov.

Inaugurarea noului Palat administrativ , care este o capodoperă arhitectonică ce ar face cinste oricărui oraş modern, a avut loc într-un cadru solemn la 13 decembrie 1936, în prezenţa ministrului de interne Ioan Inculeţ, a ministrului de justiţie Valeriu Pop, a ministrului subsecretar de stat Tiberiu Moşoiu şi a numeroase oficialităţi din ţară, alături de prefectul judeţului – dr. Octavian Ardelean. La 16 ianuarie 1937, toate serviciile din cadrul Prefecturii Satu Mare şi-au început activitatea la noul sediu. Aşadar, această impunătoare clădire, considerată ca fiind cea mai mare de acest fel din Transilvania interbelică, a fost construită într-un interval relativ scurt (11 februarie 1935 – 16 ianuarie 1937), iar costul final al Palatului Prefecturii, în urma modificărilor survenite pe parcursul construcţiei, s-a ridicat la suma de 14.996.318 lei.

Arhitectura acestei clădiri este realizată în maniera şcolii româneşti de arhitectură specifică anilor ’40, după planurile şi indicaţiile celebrului arhitect Gheorghe Liteanu. Se remarcă, la acest edificiu cu două nivele, linia dreaptă ce alternează cu arcurile semicirculare ale ferestrelor clădirii care articulează cele două faţade (bulevardul Vasile Lucaciu, respectiv Calea Traian). Monumentalitatea clădirii este accentuată de un număr de cinci coloane adosate faţadei principale. Arhitectura prezintă unele elemente de inspiraţie mediteraneană, stil care s-a bucurat de o mare popularitate în Bucureştiul interbelic. Se poate remarca în acest sens turnul rectangular de colţ şi ferestrele semicirculare ale faţadei principale, despărţite de perechi de colonete subţiri, elegante.

Restaurarea în acest an a clădirii Muzeului Județean Satu Mare dorește să redea măreția și eleganța clădirii Palatului Administrativ din perioada interbelică.

HU: Bármilyen modern városnak büszkeségére váló építészeti műremekként, az új Közigazgatási Palota (a Szatmár Megyei Múzeum mai székhelye) felavatása ünnepélyes keretek között történt 1936. december 13-án, Ioan Inculeț belügy miniszter, Valeriu Pop igazságügyi miniszter, Tiberiu Moșoiu helyettes államtitkár miniszter és számos hivatalos személyiség jelenlétében, köztük dr. Octavian Ardelean megyei prefektus. 1937. január 16-án a szatmári Prefektúra összes részlege megkezdte tevékenységét az új székhelyen. Ezt az Erdélyben a két világháború között legnagyobb ilyen jelegű impozáns épületet hozzávetőlegesen gyorsan készítették el (1935. február 11 – 1937. január 16), és végső ára, beleszámolva az építkezés alatt megjelent változtatásokat, 14 996 318 lejre rúgott.

A Szatmár Megyei Múzeum épületének idei helyreállítása a Közigazgatási Palota két világháború közötti korszakának pompáját és eleganciáját kívánja visszaadni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *